ขออนุญาติลงหม่องนี่เด้อครับ เนื่องจากหม่องลูกทุ่งบ่ฮู้วาเป็นหยังบ่าวกุดจี่น้อยลงบ่ได้
ขออนุญาติหลายๆๆๆ อยากให้ผุลังคนได้ฟังคับ