แหวกแนวจากหมอลำแบบเดิมๆ มาลองกันดู

ประสาน เวียงสีมา
ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม
ทองมี มาลัย