ดูเวอร์ชั่นเต็ม : สั่งนางข้างโพน ; ศร สินชัย + ดอกอ้อ ทุ่งทอง


หนุ่มอุดร
06-26-2007, 03:09 PM
สั่งนางข้างโพน ; ศร สินชัย + ดอกอ้อ ทุ่งทอง

_________________________________________________

http://www.freewebs.com/pigny/3e36c57c501e9277cd1bcc5ad0568680.wma

[อัลบั้มเต็ม] - ศร สินชัย ดอกอ้อ : ทุ่งทอง ชุดพิเศษ

1. หนุ่มบ้านเฮา สาวโรงงาน - ศร สินชัย : ดอกอ้อ (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20986.0.html)
2. ค่าดองน้องออกช่วย - ศร สินชัย : ดอกอ้อ (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20987.0.html)
3. อิจฉามือถือ - ศร สินชัย : ดอกอ้อ (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20928.0.html)
4. มองจันทร์วันคึดฮอด - ดอกอ้อ (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20988.0.html)
5. ผญาฮักจากคนคอย - ศร สินชัย (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20989.0.html)
6. ซ่อนฮักที่บ้านน้อง - ศร สินชัย : ดอกอ้อ (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20990.0.html)
7. บ้านอ้ายเอิ้นว่าฮัก - ศร สินชัย : ดอกอ้อ (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20991.0.html)
8. คิดได้จั่งใด๋ - ศร สินชัย (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20992.0.html)
9. คึดนำเขาเฮ็ดหยัง - ดอกอ้อ (http://www.baanmaha.com/forums/index.php/topic,20993.0.html)
10 .สั่งนางข้างโพน - ศร สินชัย : ดอกอ้อ