ดูเวอร์ชั่นเต็ม : ความรู้รอบตัว...ที่สุดในประเทศไทย


บ่าวคนเดิม
07-08-2007, 06:06 PM
ความรู้รอบตัว
รู้ไว้ใช่ว่า... จะต้องเอาไปใส่บ่าแบกหาม.

---------------------------------------------------------

ที่สุดในประเทศไทย

จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด
จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด
จังหวัดสมุทรสงคราม 431,801 ตารางกิโลเมตร

ยอดเขาสูงที่สุด
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุด
จังหวัดเชียงราย 2,575 เมตร หรือ 8,450 ฟุต

แม่น้ำที่ยาวที่สุด
แม่น้ำมูล ยาว 673 กิโลเมตร

ส่วนที่ยาวที่สุดของไทยจากเหนือสุด
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถึงใต้สุด คืออำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1,620 กิโลเมตร

ส่วนที่กว้างที่สุดของไทยจากตะวันออก
ตำลบช่องแม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึงตะวันตก คือ ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 750 กิโลเมตร

ส่วนที่แคบที่สุดของแผ่นดินไทย
ที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ กว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร

บริเวณที่แคบที่สุดของคาบสมุทรภาคใต้
คอคอดกระ อยู่ที่จังหวัดระนอง กว้าง 50-80 กิโลเมตร

เทือกเขาที่ยาวที่สุด
เทือกเขาตะนาวศรี ยาวประมาณ 834 กิโลเมตร สูงประมาณ 1,500 เมตร

บริเวณที่ฝนตกชุกที่สุด
จังหวัดระนอง ฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ 5,106.3 มิลลิเมตร

บริเวณที่ฝนตกน้อยที่สุด
จังหวัดตาก ฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ 951.1 มิลลิเมตร

ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุด
ทางรถไฟสายใต้ จากสถานีธนบุรี ถึงสุไหงโก-ลก ยาว 1,144 กิโลเมตร

ทางหลาวแผ่นดินสายที่ยาวที่สุด
ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม เริ่มจากกรุงเทพฯ ถึงคลองพรวน ระยะทาง 1,352 กิโลเมตร

พระนอนที่ยาวที่สุด
พระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ยาว 46 เมตร

พระพุทธยืนที่สูงที่สุด
หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

พระพุทธรูปปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุด
พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี

พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด
พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ คิดเป็นทองคำหนัก 5 ตันครึ่ง หรือ 25,000 ปอนด์

เจดีย์ที่สูงที่สุด
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สูง 3 เส้น 1 คืบ 6 นิ้ว

สะพานที่ยาวที่สุด
สะพานติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ยาว 2,950 เมตร

พันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปลาบึก พบในแม่น้ำโขง

วัดที่มีเจดีย์มากที่สุด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ

นายกรัฐนมตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 ปี 11 เดือน 18 วัน

น้ำตกที่สูงที่สุด
น้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก

ระฆังที่ใหญ่ที่สุด
ระฆังวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

เกาะที่ใหญ่ที่สุด
เกาะภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 538,720 กิโลเมตรhttp://www.baanjomyut.com/library/miscellary/nuberinthai.html

หล่อร้อยเมตร
07-08-2007, 06:14 PM
จังหวัดที่มีสี่แยกไฟแดงมากที่สุดในประเทศ ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล คือ
+++ จังหวัดอุบลราชธานี +++ (ขี้ค่านนับ หลายโพด)


จังหวัดที่มีสี่แยกไฟแดงน้อยที่สุด คือ
+++ จังหวัดอำนาจเจริญ +++ ( 1 แยกไฟแดง )

ฅนเมืองชน
07-08-2007, 06:24 PM
ผมว่ามีผิดหลายอัน แม่น้ำที่ยาวที่สุfในประเทศไทยคือแม่น้ำชีครับมีความ ยาว765 ก.ม. ส่วนแม่น้ำมูลมีความยาว750 ก.ม.แม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูลเพราะไห ลไปรวมตัวกับแม่น้ำมูลที่อำเภอวาริน
แม่น้ำมูล แม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายใหญ่และมีปริมาณน้ำมากที่สุดใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีต้นกำหนด
มาจากระหว่างเขาวง กับเขาละมั่งในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลไปทางตะวันออกในช่วง 10 กิโลเมตร
แรกเรียกว่า หุบปลาก้าง ต่อจากนั้นจะเรียกว่าแม่น้ำมูล ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความยาวประมาณ 750 กิโลเมตร
แม่น้ำชี เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล มีต้นกำเนิดจากภูเขาพยาฝ่อในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไหลผ่าน
พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม แล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูลฝั่งซ้ายตรงเส้นแบ่งเขตอำเภอวา รินชำราบกับอำเภอเชียงใน
จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำสายนี้มีความสำคัญรองจากแม่น้ำมูลและนับเป็นแม ่น้ำสายที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทยซึ่งมีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร

บ่าวคนเดิม
07-08-2007, 06:24 PM
ถูกต้องแล้วครับ และถ้าจำบ่ผิดมีระบบ นับเวลาถอยหลัง แห่งแรก ด้วย

สู้เขาเด้อ...อำนาจเจริญ 8)

ไก่น้อย
07-08-2007, 10:16 PM
ข้อมูลสับสนแล้วเนาะ สิเชื่อไผหละบาดนิ ;D ;D

ที่สุดในปทท. (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B 8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0% E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8 %A2)

กุลวรินทร์
07-09-2007, 09:09 PM
เริ่มสับสนกับข้อมูล ต้องไปหาหลักฐานมาอ้างอิงก่อน