ดูเวอร์ชั่นเต็ม : ทำบุญร่วมชาติ - ชาย เมืองสิงห์


มั่วหน่าฮ่าน
08-17-2007, 04:10 PM
ทำบุญร่วมชาติ - ชาย เมืองสิงห์
http://www.hotlinkfiles.com/files/241422_o4qkr/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B 8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2% E0%B8%95%E0%B8%B4%20-%20%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B8%A 1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0% B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C.WMA]ทำบุญร่วมชาติ - ชาย เมืองสิงห์.WMA

ไก่น้อย
08-17-2007, 04:20 PM
เพลงอมตะอีกเพลงนึง เกิดมากะได่ยินโลด ...1 แต้มจ๊ะ

มั่วหน่าฮ่าน
08-17-2007, 06:38 PM
ขอบคุณครับ สาว little chicken

Himawari
08-17-2007, 10:50 PM
เพลงเพราะดีเด้ออ้ายมั่ว แต่บัวสิมักดนตรเก่าขนาด
แต่บ่เป็นหยังเก่าใหม่ มันก็คือกันเนาะอ้ายเนาะ
เป็นแต้มเด้ออ้าย มักแฮงเพลงนี้

ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน

numb
09-30-2007, 02:59 AM
ขอบคุณนะคะ

lukhin_inter
09-30-2007, 03:04 AM
เพลงนี้...เนื้อหาซึ้ง..มีความเชื่อเรื่องศาสนาเข้าม าเกี่ยวข้องส่งเสริมพุทธศาสน์ดีอยู่นะ...