ดูเวอร์ชั่นเต็ม : น้อยใจยา : เท่ อุเทน พรหมมินทร์


บ่าวสายฟ้า
08-26-2006, 03:02 AM
http://wcs.hopto.org/up/file/thea_naijaiya.wma

ผู้ก่อการรัก
08-28-2006, 12:47 AM
เพราะจัง เพลงนี้

แต่ชอบ version ที่ สุนทรี ร้องมากกว่า ...

บ่าวสายฟ้า
08-28-2006, 02:05 AM
เพราะจัง เพลงนี้

แต่ชอบ version ที่ สุนทรี ร้องมากกว่า ...

ล้ำลึกเหมือนคนโพส เนาะ

sompoi
07-03-2007, 07:28 AM
โหหหห ไม่คิดว่าจะได้ฟังอิก ขอคุณคุณโพสค่ะ..ดอกไม้หนึ่งดอกนะคะ..(แบบร่ายยาวมีโ ต้ตอบ ของจรัล มโนเพชร กับสุนทรีย์ก็น่าฟังนะคะ..)