ดูเวอร์ชั่นเต็ม : รอยยิ้มทั้งน้ำตา - แดง จิตกร


บ่าวเม้า
09-22-2006, 10:48 PM
http://wcs.hopto.org/mount/file/11%c3%cd%c2%c2%d4%e9%c1%b7%d1%e9%a7%b9%e9%d3%b5%d2 .wma

ไก่น้อย
09-22-2006, 10:51 PM
;D ;D :'( :'( อารมณ์ได๋น้อนิ เจ้าของกะดาย ..บ่าวเม้า คือเปลี่ยนมาเปิดเพลงลูกทุ่งน้อมีนิ สุเทือ เป็นดีเจ หมอลำ ประจำห้องแมะคะ ตะเพลงลูกทุ่งกะม่วนคือกัน 8) 8)

บ่าวเม้า
09-22-2006, 10:53 PM
อารมณ์ได๋น้อนิ เจ้าของกะดาย ..บ่าวเม้า คือเปลี่ยนมาเปิดเพลงลูกทุ่งน้อมีนิ สุเทือ เป็นดีเจ หมอลำ ประจำห้องแมะคะ ตะเพลงลูกทุ่งกะม่วนคือกัน

ตอนแรกว่าสิเอาไว้มุมหมอลำ เพราะว่าแดง เป็นคนอีสาน แต่คิดว่าเผิ่นฮ้องลูกทุ่งหมอลำ กะเลยเอามาไว้นำไมค์ ศิริพร ต่าย ครับ

ไก่น้อย
09-22-2006, 10:58 PM
เห็นด้วย คะ :)