ดูเวอร์ชั่นเต็ม : กัณฑ์ที่ 13 นคร เทศน์แหล่ ทำนองอีสาน โดย พระอาจารย์ สุริยา ธัมมวังโส


assu
03-29-2007, 11:17 PM
http://www.dhammathara.org/sounds/vessandonchadok/13.wma

กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่หกกษัตริย์นำพยุหโยธาเสด็จนิวัติพร ะนคร พระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา
พระเจ้ากรุงสญชัยตรัสสารภาพผิด พระเวสสันดรจึงทรงลาผนวชพร้อมทั้งพระนางมัทรี และเสด็จกลับสู่สีพีนคร เมื่อเสด็จถึงจึงรับสั่งให้ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่กัก ขัง ครั้นยามราตรีพระเวสสันดรทรงปริวิตกว่า รุ่งเช้าประชาชนจะแตกตื่นมารับบริจาคทาน พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่ประชาชน ท้าวโกสีห์ได้ทราบจึงบันดาลให้มีฝนแก้ว ๗ ประการ ตกลงมาในนครสีพีสูงถึงหน้าแข้ง พระเวสสันดรจึงทรงประกาศให้ประชาชนขนเอาไปตามปร ารถนา ที่เหลือให้ขนเข้าพระคลังหลวง ในกาลต่อมาพระเวสสันดรเถลิงราชสมบัติปกครองนครสีพีโด ยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชน มายุ

assu
03-29-2007, 11:21 PM
กว่าจะโพสเสร็จ เหนื่อยแทบแย่เลยครับ

palan
05-10-2007, 11:47 PM
8) 8) มักหลายครับท่าน...ขอฝากความแหน่ครับ...หากมีเทศน์แห ล่ของท่านนิกรน้อย เสียงสวรรค์ เอามาลงให้แหน่เด้อครับ.... 8) 8)

palan
05-11-2007, 01:27 AM
หาซื้อได้ที่ไหนครับ

assu
05-13-2007, 04:39 PM
หาซื้อได้ที่ไหนครับ


ซื้อได้ตามร้านสังฆภัฑ์นะครับ ผมไม่เคยซื้อหรอก แต่คิดว่าน่าจะมีขายนะครับ
เกี่ยวกับขายของเกี่ยวกับพระแหละครับ

หาซื้อได้ทีนี่ครับ

iamyon
06-22-2007, 06:04 PM
ม่วนคัก พี่เอย

nakacyber
06-24-2007, 02:38 AM
ขอโค๊ตทั้ง 13 กัณฑ์ เทศน์แหล่ทำนองอีสาน โดย พระอาจารย์ สุริยา ธัมมวังโส แนคับ อยากได่แฮงคับ สิได่เอาไปเผยแพรพระศาสนาต่อไปคับ

napho
11-16-2007, 06:04 PM
สาธุ เกิดชาติหน้า ชาติใหม่ ขอให้ได้เกิดอยู่ภาคอิสานนี้เด้อ
ให้ได้ฟังเทศน์องค์พระเวสสันดรทุกชาติไปเด้อ
สาธุ

นายจักรพันธ์ ประเสริฐ
11-16-2007, 07:41 PM
พระคุณพ่อแม่นั้น หนักเกิ่งภูผา
หาแนวซาแนวเส็ง สั่งเต็งบ่อมีได้
ไผผู้ยำเยงนบ สิฮู่งเฮืองเมื่อหน้า
ไผบ่อฮ่อนยำเกรง สิหมุ่นเพทลายม้าง
กลับมาละครับหลังจากที่หายไปดน เพราะว่าข่อยตั้งเครื่องเสียงแสงฮ่อก็แล๋ว::)::)::): :)::)
คึดฮอดเด้ คึดฮอดบ้าน :):):):)

assu
12-14-2007, 10:44 AM
ล็อคอินเข้าบ้านมหาไม่ได้นานเลยครับ
เลยตอบคำถามไม่ได้
พยายามไปแก้ไขข้อมูล ต่างๆ แล้วตอนนี้เพิ่งเข้าได้
เห็นสมาชิกท่านอื่น เอาลิงค์ไปโพสบ้างก็เลยดีใจครับ
ช่วยกันเผยแผ่