เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่เพลงพรปีใหม่ (New Year Greeting)

ดาวน์โหลดเพลงพรปีใหม่

สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์

C Dm7 Em C7 F E7
สวัสดีวันปีใหม่-พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
F G9 C A7-9 Dm7 G7
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสม นิยมยิน–ดี
C Dm7 Em C7 F E7
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
F G9 C A7 G7 C
โปรดประทานพรโดยปราณี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
F G F G G7 C
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชมให้สมฤทัย
F G F D7 G7
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
C Dm7 Em C7 F E7
ตลอดปีจงมีสุข—ใจ ต-ลอดไปนับแต่บัดนี้
F Cdim C
ให้สิ้นทุกข์สุขเก-ษม เปรมปรีดิ์
G7 C
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ


Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>