ดนตรีอีสาน
ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสาน

ชมรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน

แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสาน การหัดเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน ไม่ว่าจะเป็น พิณ แคน โปงลาง และเครื่องดนตรีอีสานอื่นๆ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับพิณ-sound-phin

ศูนย์รวมเสียงพิณ ไม่ว่าจะป็นบรรเลงพิณ ในจังหวะหมอลำซิ่ง หรือจะเป็นพิณลายอื่นๆ อีกมากมาย listen sound phin

ข้อมูลเกี่ยวกับแคน(khaen solo)

รวมข้อมูลเกี่ยวกับแคน การเดี่ยวแคนลายต่างๆ และการหัดเป่าแคน ในแบบฉบับอีสาน ขนานแท้ ทั่วประเทศที่นี่ All Khaen

ข้อมูลเกี่ยวโปงลาง

แหล่งข้อมูลสำหรับรวมดนตรีโปงลางบรรเลง ในแนวต่างๆ ที่ถือว่าเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสาน ที่มีมายาวนาน

รูปภาพเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน

เบสอีสาน

โหวด

แคน

โปงลาง

กลองหาง

พิณ

กลองตุ้ม

รูปภาพจาก http://std.kku.ac.th/4632200551/index.html