ฟังเพลงลุกทุ่ง


ประวัติส่วนตัว ชื่ออิหลี  : ชื่อในรายการ  :  ดีเจสาวไร่อ้อย บ้านเกิด : อำนาจเจริญ / ปัจจุบันทำงานที่ฝรั่งเศล แนวเพลงที่จัด : เพลงลูกทุ่ง หมอลำ คติประจำตัว : เบอร์โทรติดต่อ/ขอเพลงหน้าไมค์  : 08…… การจัดรายการปัจจุบัน : ผังรายการ

ดีเจสาวไร่อ้อย