Tag Archives : มือถือขายดีที่สุดในโลก


iphone-6
จากหัวข้อที่เกริ่นมา…หลายท่านก็คงจะพอนึกภาพออก และผมเองเชื่อว่ามีบางท่านก็มีประสบการณ์ตรงมาแล้ว กับการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ และรุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายหลายรุ่น จนบรรยายไม่หมด บางท่านซื้อมาแล้ว ทดลองใช้งานก็ตรงใจพอดี บางท่านซื้อมาแล้วเมื่อนำมาใช้งานจริงๆ ก็ไม่ตรงกับงานที่ต้องใช้จริงๆ ถึงกับต้องไปขายเปลี่ยนยี่ห้อ รุ่นใหม่ หรือขายต่อในราคาขาดทุน ซึ่งมีให้เห็นกันเป็นประจำ ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ในการเลือกซื้อโทรศัพท์ในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเน็ต ใช้งานกล้องถ่ายรูปเพื่อแชร์รูแภาพผ่านเฟสบุ๊ค พิมพ์งานเอกสารออนไลน์ ติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์คฯ ล้วนแล้วยิ่งนับวันความสำคัญในการที่จะใช้เป็นโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันอย่างในอดีตจะหมดความสำคัญลงไป แต่ก็มีไม่น้อยที่บางท่านต้องลงทุนซื้อมือถือสองเครื่อง เครื่องหนึ่งเป็นรุ่นธรรมดาเอาไว้โทรอย่างเดียว อีกเครื่องเป็นสมาร์ทโฟนเอาไว้ใช้ถ่ายรูป แชท เล่นเฟสบุ๊ค ไลน์ เล่นเกมส์ โหลดแอฟ ฯลฯ ที่กล่าวมาข้างต้นคือการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์มือถือจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ที่ทำให้ค่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่หลายค่าย ต้องวางแผนการพัฒนารูปแบบ และการใช้งาน ที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด และเป็นตัวเลือกที่โดนใจที่สุด ซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากเพราะมือถือแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น ก็มีความสามารถที่โดนเด่นแตกต่างกันไป และที่สำคัญขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม จนต้องมีการจัดอันดับความนิยมของผู้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนทั่วโลก ว่ายี่ห้อไหน ที่คนที่นิยมใช้กันมากที่สุด (อันดับนี้คงไม่เกี่ยวกับผู้ใช้ในประเทศไทยมากนัก) เพราะเป็นการจัดอันในภาพรวมทั่วโลก 10 อันดับมือถือสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลก […]

จะซื้อมือถือสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ หรือรุ่นไหนดี? มีคำตอบ