จ่ายผญาภาษา Rap สไตล์ บ่าวคนเดิม


ผญาโดย สายันต์ มาตรา (คนคอย)
เสียงแคนแทนเสียงใจ
สาวเอ๋ย…บ่ได้ไลลาล้าง…..แม่นไกลทางยังคิดฮ่ำ….อยู่เด้อ
ยังคิดนำอยู่บ่เว้น……………อยากเห็นอยู่บ่เซา
ส่งเสียงแคนลายเศร้า……..ย้อนโอ้อ่าวคะนิงหา
คำสัญญายังจื่อจำ………….บ่หล่ำแยงพุใด๋เว้า
ย้อนความเหงาอยากเห็นหน้า..อยากเว้าจาเทิงถามไถ่
อยู่กันไกลคนก้ำ…………….ยังจำมั่นอยู่บ่ลืม
ยินเสียงฟ้าฮ้องตื้ม………….ผั่นแฮ่งตื่มคิดหวนหา
คราวสัญญาใต้กกโดน……..อยู่ข้างโพนเถียงนาน้อย
เสียงออดออยคำเคยเว้า…..ที่สองเฮาสัญญาต่อ
ห่างมาไกลยังคิดพ้อ……….บ่เคยท้อคิดบ่เซา
บ่ได้ลิงหลอกเจ้า……………บ่ได้กล่าวกับสาวใด๋….ดอกเดอ
ในหัวใจยังมีเธอ…………….อยู่พุเดียวบ่มายม้าง
อยู่ไกลทางคนละเส้น………ยังคิดเห็นเจ้าบ่หน่าย
หัวใจชายมีแต่เจ้า เสียงแคนเศร้าย้อนคิดนำ..
เสียงแคนอ้ายฝากส่งถึง …เด้อหล้า

4-6-62 สายันต์ มาตรา (คนคอย)