ปลูกมะลิเก็บดอกขาย สร้างรายได้ 1,000,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านบาทต่อเดือน)

ปลูกมะลิเก็บดอกขาย สร้างรายได้ 1,000,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านบาทต่อเดือน)

คุณสามารถเริ่มปลูกมะลิในเนื้อที่ยี่สิบไร่ขยายเป็นสี่สิบและหกสิบไร่ในปีที่สามมะลิพันธุ์พันธุ์ราษฎร์บูรณะ หลังต้นพันธุ์ลงดินได้เดือนครึ่งก็มี ดอกออกมาให้เก็บขายได้ ราคาดอกมะลิขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและปริมาณผลผลิต ราคาอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม ถึง 2500 บาท ต่อกิโลกรัม สองพันห้าร้อยบาทต่อกิโลกรัมที่หน้าสวน หน้าหนาวมะลิออกดอกน้อยทำให้ราคาแพงเจ้าของสวนบอกครับ
ปลูกมะลิเก็บดอกขาย สร้างรายได้ 1,000,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านบาทต่อเดือน)
วันนี้คุณสามารถผลิตมะลิได้เฉลี่ย 60 ลัง หรือ 420 กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก 60 ไร่ คิดเป็น 7 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้านึกถึงปริมาณก็หนึ่งไร่เก็บได้เฉลี่ยครึ่งปี๊บนะครับ เท่าไหร่ละครึ่งปี๊บ สิบลิตรครับ สิบชามก๋วยเตี่ยวก็แล้วกัน คิดที่ราคา 100 บาทต่อกิโลกรัมก็วันละ 42,000 บาท หนึ่งเดือนก็ 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาท) เฉลี่ยวันที่ราคาแพงมากๆ เฉลี่ยกับวันที่เก็บผลผลิตได้น้อยมากๆ ราคาต่ำสุด-สูงสุด คือ 70-2500 บ/กก ผลผลิต 420 กก จะได้เท่ากับ 882,000 – 31,000,000 บ/เดือน
คิดที่รายได้ 1,260,000 บ/เดือน หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายคงไม่ผิดครับ ค่าใช้จ่ายหลักคือค่าแรงคนงานยี่สิบคน
จ้างเป็นรายวันเฉลี่ยวันละ 250 บาท คนงานเป็นพี่น้องชาวลาวและกัมพูชา แรงงานคนไทยหายากงานตากแดดยิ่งไม่อยากทำเจ้าของสาวนบอก
ค่าแรงงานเดือนละแสนห้า ค่าน้ำมันรดน้ำ ค่าปุ๋ยค่ายาบ้างเดือนละไม่มากครับ ค่าเช่าที่ไม่เกินสองพันบาทต่อไร่ต่อปี

อ่านบทความทั้งหมด ปลูกมะลิเก็บดอกขาย สร้างรายได้ 1,000,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งล้านบาทต่อเดือน)

กระทู้น่าสนใจที่คุณ หนุ่มลาวสาวขะแมร์‎, ตั้งขึ้น