ก้อยไข่มดแดง

ก้อยไข่มดแดง
ซุปหน่อไม้ส้ม
ซุปหน่อไม้อีสาน