แจ่วปลาย่าง

ก้อยไข่มดแดง
ข้าวปุ้นน้ำยาปลาร้าปลาดุก