วันลอยกระทงปี และสถานที่ลอยกระทง 2558

วันลอยกระทงปี และสถานที่ลอยกระทง 2558
ลอยกระทงสุโขทัย