วันหยุดเดือน พ.ค.58 มีกี่วัน?


วันหยุดเดือน พ.ค.58

เป็นที่ทราบกันดีว่าเดือน พฤษภาคม เป็นเดือนที่มีวันหยุดหลายวันด้วยกันนับตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. ก็เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันศุกร์สุดสัปดาห์ และต่อด้วยวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.
บวกกับ ครม.มีมติเพิ่มวันหยุดพิเศษต่อเนื่องให้วันจันทร์ที่ 4 พ.ค.เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน เพราะวันอังคารที่ 5 พ.ค. เป็นวันฉัตรมงคล ก็สรุปว่าเดือน พ.ค.58 มีช่วงวันหยุดยาวอีกช่วงคือ ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 พ.ค.2558 (ส่วนพี่น้องผู้ใช้งานแรงงาน รัฐวิสาหกิจฯ ก็หยุดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.)

วันหยุดเดือน พ.ค.58
ขอบคุณข้อมูลจาก

กำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 – วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 (วันฉัตรมงคล) ให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวที่ได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย