ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2559

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2559

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2558 Phra-Nakhon-Si-Ayutthaya-Songkran-Festival-211915

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2559
ระหว่าง 13 เมษายน 2559 – 15 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบ เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง (นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา)

กิจกรรมหลัก

-ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร
-สรงน้ำพระพุทธรูปและพระนเรศวรมหาราช

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3525 2168
ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา Tel. 0 3524 6076-7