เชิญเที่ยวงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี 2558

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558 ในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีนี้รณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess)

Advertisement

สงกรานต์ สุพรรณบุรี 2558 Suphan-Buri-Songkran-Festival-2015


รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558 ในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงประเพณีไทยและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีรณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess)

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
วันที่ 13 เมษายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี 10 อำเภอ และหน่วยราชการต่าง ๆ ร่วมสักการะขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ ชมการแสดงต่าง ๆ ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีในแต่ละวัน ได้แก่ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของเด็กนักเรียน การประกวดเทพีสงกรานต์ กิจกรรมการแสดงบนเวทีต่าง ๆ การจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อยของเมืองสุพรรณบุรี ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3553 5380

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3552 5880, 0 3552 5867
เว็บไซต์ www.tatsuphan.net

ข้อมูลจาก http://thai.tourismthailand.org/ข่าวอัพเดท/รายละเอียดข่าว/ททท-สุพรรณฯ-ต้อนรับปีใหม่ไทย-สุพรรณบุรีแต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์–2081

- Advertisement -
Previous articleประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า 2562
Next articleเที่ยวสงกรานต์อีสาน – หนองคาย 2558