หมู่บ้าน อยู่เย็น โปร่งตะแบก ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


หนึ่งความภาคภูมิใจของชาวโปร่งตะแบก ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น”

เพลง (โปร่งตะแบก) พุคำจานบ้านเรา
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงดนตรี บ่าวคนเดิม

โปร่งตะแบก พุคำจาน บ้านของเรา
สวยทิวเขา ดอกไม้งาม แซมทาบทา
เชิญเที่ยวชม ทุ่งหงส์เหิน เพลินอุรา
สวยจริงหนา ทุ่งทานตะวัน บานแต่เว็น

บ้านน่ายล คนน่ามอง สระบุรี
การันตี มีรางวัล ท่านก็เห็น
เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ ดูร่มเย็น
ผู้นำเน้น เป็นแบบอย่าง สร้างความดี

ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม นำท้องถิ่น
ร่วมงานศิลป์ การศึกษา ประเพณี
พัฒนา วัดชุมชน สร้างคนดี
สมศักดิ์ศรี แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

โปร่งตะแบก พุคำจาน บ้านชาวไร่
ศูนย์รวมใจ สามัคคี เพื่อนพี่น้อง
ยึดตามหลัก อยู่พอเพียง เลี้ยงครรลอง
แผ่นดินทอง พุคำจาน บ้านของเรา

ที่ปรึกษา
คุณอำนาจ สาคร

ขอบคุณข้อมูล และวีดีโอ

สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
@kasetphraphutthabat9117

โครงการธนาคารขยะชุมชน จังหวัดสระบุรี
@rachathapondthanaworn589