เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เป็นการแสดงท่าทางการไปหาไข่มดแดง ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวอีสาน เป็นการแสดงให้เห็นถึงอาชีพของชาวอีสานอย่างหนึ่ง จะเริ่มตั้งแต่ การออกไปหาไข่มดแดง ซึ่งมีความลำบากมาก จนถึงการนำมาล้าง ต่อมา ภาควิชานาฏศิลป์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ และอาจารย์ประชัน คะเนวัน อาจารย์ดรรชนี อุบลเลิศ ได้นำมาเป็นการแสดงเรียกว่า เซิ้งแหย่ไข่มดแดง และได้เขียนรายละเอียดขั้นตอนการแหย่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน และประทับใจคนดูเป็นอย่างมาก

Advertisement

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.banramthai.com/html/surngyaekai.html
http://www.youtube.com/
บันทึกการแสดง ดนตรีนาฏศิลป์อีสาน
โครงการศูนย์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะดนตรีนา­ฏศิลป์อีสาน
ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(โครงการตลาดประกอบฝันปีที่ 3)

- Advertisement -
Previous articleอีสานบ้านเฮา เป็นเขตหรือภาคหนึ่ง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
Next articleประวัติความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง