เซิ้งโปงลาง Zeang pong lang

เซิ้งโปงลาง Zeang pong lang

เซิ้งโปงลาง

Advertisement

เซิ้งโปงลาง เป็นการแสดงของชาวไทยภาคอีสาน นิยมเล่นกันมากในจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า (กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลาง) การแสดงจะมีทั้งหญิงและชาย ใช้ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามทำนองเพลง อันเกิดจากความบันดาลใจ ด้วยลีลาแคล่วคล่องว่องไว ใช้ดนตรีโปงลาง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ร้อยต่อกันเหมือนระนาดแต่ใหญ่กว่า ใช้ผู้ตีสองคน คนตีคลอเสียงประสาน เรียกว่า ตีลูกเสิฟ และอีกคนตีเป็นทำนอง เรียกว่า ตีลูกเสพ มีจังหวะที่เร้าใจและสนุกสนาน เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน

เซิ้งโปงลาง

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
๑. โปงลาง
๒. แคน
๓. พิณ
๔. ซ่อ
๕. ฉาบ
๖. ฉิ่ง
๗. กลอง

ข้อมูลอ้างอิง
www.youtube.com/watch?v=7nm2SbVVJh4
http://www.banramthai.com/html/surngponglang.html

- Advertisement -
Previous articleลำตังหวาย Lum tung wai ฟ้อนตังหวายเป็นฟ้อนเพื่อบวงสรวงบูชา
Next articleรำภูไทยสามเผ่า ฟ้อนผู้ไทจังหวัดนครพนม เป็นฟ้อนที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี