Advertisement

 

ความเป็นมาเงินรายรับไว้ใช้จ่ายในยามชรา  ทำไมเมืองฝรั่งถึงดีจังมีเงินให้ใช้ฟรีทุกๆเดือน

เงินสวัสดิการในยามชรา ได้มาจาก

1. เป็นเงินที่เราทำงานให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่จ่ายทุกสัปดาห์หรือทุก 15 วัน โดยหักออกจากเงินเดือนที่เราทำสัญญาไว้ว่าจะออกจากเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ โดยหักตั้งแต่ 1-50 เปอร์เซ็นต์จากเงินเดือน หักไว้มากก็มีเงินออมสะสมไว้มาก หักน้อยก็ได้น้อย ซึ่งเรียกสวัสดิการนี้ว่าเงิน 401K

2. เงินสวัสดิการส่วนที่สองก็เป็นเงินที่หักจ่ายประกันสังคมหักออกจากเงินเดือนค่าจ้างของเรา เป็นเงินที่หักออกไม่มากนัก

3. เงินสวัสดิการส่วนที่สาม เป็นเงินสด หรือเงินโอนจากหน่วยอื่นที่เรามีอยู่แล้วนำมาลงทุนเอาดอกเบี้ยที่ทางหน่วยงานนั้นจ่ายดอกเบี้ยสูง โดยทางเราได้รับดอกเบี้ยค่อนข้างดีแต่กำหนดอายุฝากอายุที่เราจะได้รับเงินตอบแทนนั้นว่าเราจะรับช่วงอายุเท่าไหร่

4. เงินสวัสดิการอื่นๆ

จากสวัสดิการที่กล่าวมานั้นเป็นเงินสะสมที่หักจากเงินเดือนของเราทำงานเกือบทั้งหมด โดยหักไว้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ต้องทำงานสิบปีขึ้นไปถึงจะได้เงินสวัสดิการของเราคืนและต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 62 ปี ถึงจะได้รับเงินคืนเป็นเงินสวัสดิการยามชราจากทางหน่วยงานที่หักสะสมเงินของเรา ส่วนบางคนก็ได้รับคืนในวัยอันยังไม่ถึงกฏเกณฑ์ได้รับน้อยมากจนไม่พอที่จะอาศัยแผ่นดินที่ตัวเองเกิดในยามชรา เราจึงเห็นฝรั่งที่มีอายุมาก หรือฝรั่งที่ยังหนุ่มย้ายไปอยู่แถบทางเอเชีย แถบทางทะเลคาริบเบี้ยน เพราะเขามีทางเลือกกับเงินสวัสดิการอันน้อยนิดกับค่าครองชีพอันสูงลิ่ว

ส่วนฉันอีกนานที่จะได้รับเงินสวัสดิการคืน จะได้รับมากน้อยเท่าไหร่นั้นยังไม่ทราบตัวเลขแน่นอน ไม่ใช่เป็นเงินฟรีที่ได้รับจากรัฐบาลแต่เป็นเงินจากที่เราทำงานสะสมมาเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มทำงาน

บทความนี้จะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านนะจ๊ะ

- Advertisement -
Previous articleวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮา
Next articleประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่