เกี่ยวกับบ้านมหา

ความเป็นมาของ เว็บไซต์ บ้านมหา.com

หลักการและเหตุผล

ด้วยกระแสแห่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหน ล้วนแต่ย่างก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลโลยีสารสนเทศ และที่คนไทย สังคมไทยจะลืม เสียมิได้เลย คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น นั้นๆ และก็เช่นเดียวกัน เว็บไซต์บ้านมหา ดอทคอม ก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการย่างก้าวไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยี โดยที่การก้าวเดิน ของเราจะเคียงคู่ไปกับขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวอิสาน ที่มีศิลปะการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย งดงาม ซึ่งยังคงไว้ ในเอกลักษณ์ของคนโบราณ ที่ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง สังเกตุได้จากเมื่อเข้าสู่เทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกัน หลายๆวัน ชาวอิสานที่จากบ้านมาจะพากันกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว เพื่อไปรำลึกถึงกลิ่นไอของความเป็นถิ่นกำเนิด และซบไออุ่นที่พวกเขาเหล่านั้นต้องจากมาไกล เพื่อทำการทำงานส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัว เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามอัตภาพ

ปัจจุบันนี้ผู้เขียนเองก็ได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อมาต่อสู้ชีวิต หาเงินจุนเจือครอบครัว ทั้งค้นหาในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝัน และเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลา ในคำพูดที่ว่า สำนึกรักบ้านเกิด จึงคิดจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็น อนุสรณ์เตือนใจ สำหรับสังคมชาวอิสาน บนโลกแห่งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ตามความรู้ความสามารถของตัวเองที่พอมีอยู่ เพื่อให้เป็นแหล่งพบปะพูดคุยกันระหว่าง คนที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นฐาน ต่างสถานที่ และผู้ที่ต้องจากบ้านไปทำงานอยู่ต่างถิ่น ได้ใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นที่พักพิงในยามที่เขาเหงา ในยามที่เขาท้อแท้ ได้เข้ามาร่วมสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อให้มีกำลังใจที่จะต่อสู่กับอุปสรรคได้ต่อไป

วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของเว็บไซต์ มีดังนี้

1. เพื่อแบ่งปั้นความสุข เล็กๆ น้อยๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2. เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวอีสาน

3. เพื่อความเอกลักษณ์ของสังคมสังคมหนึ่ง บนโลกอินเตอร์เน็ต

4. เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกันและกัน

5. รวบรวมผลงานดนตรี หมอลำ เพลงลูกทุ่ง ไว้สืบต่อไป

6. เป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากการให้บริการ

7. เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการโดยไม่ต้องทำการสมัครสมาชิก

8. เว็บไซต์พร้อมจะปิดตัวลงทุกเมื่อ หากไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

ความเป็นเอกภาพของเว็บไซต์
  • คงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาวอีสาน
  • ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียบชาวอีสาน
  • ใช้ภาษาท้องถิ่นอีสาน เป็นภาษาหลักในการพูดคุย
  • ไม่มีการแบ่งภูมิภาค ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
  • เป็นเว็บไซต์ที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา

25 เมษายน 2549