สถานที่ท่องเที่ยววันสงกรานต์ 2557ที่น่าสนใจ

สถานที่ท่องเที่ยววันสงกรานต์ ปี 2557

Attractions Songkran In Thailand 2014

มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย (สงกรานต์ไทย-ลาว)


กำหนด จัดงาน
๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
11-15 April 2014

Advertisement

พื้นที่ดำเนินการ
บริเวณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมในงาน
มีถนน อาหาร

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ขบวนแห่และสรงน้ำ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

กิจกรรม เด่น
ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระใส ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และการแสดงสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ๓ ชาติ กิจกรรมส่งเสริม “แต่งผ้าไทย ม่วนซื่นสงกรานต์ริมฝั่งโขง”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม More information
ศูนย์ บริการข้อมูลข่าวการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒ ๑๓๒๖
ททท. สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖ – ๗

ประเพณี สงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กำหนด จัดงาน
๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๗
12-14 April 2014

พื้นที่จัดงาน
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในงาน
แต่งกายแบบไทย เข้าวัด ทำบุญตักบาตร อุทิศเป็นพุทธบูชา สรงน้ำพระศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กิจกรรม เด่น
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๖.๐๐ น. (เวลาเช้า) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป บริเวณลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร

เวลา ๑๔.๐๐ น. ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ๑๒ นักษัตร และการเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างเป็นจุดเด่นของเมืองนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม More information
กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๕ ๒๑๖๘

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

สำนัก งาน ททท.ภาคกลาง เขต ๖
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๖ ๐๗๖ – ๗, ๐๓๕ ๓๒๒ ๗๓๐ – ๑

ป๋าเวณีปี๋ใหม่ เมืองเจียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

http://img130.imageshack.us/img130/7157/231a.jpg
กำหนดจัดงาน
๑๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
12-15 April 2014

พื้นที่จัดงาน
บริเวณ ทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม ในงาน
การ จัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส การรแสดงพื้นเมือง การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ

กิจกรรม เด่น
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพืชสวนโลก มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป และพิธีเปิดเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ขบวนแห่ และสรงน้ำพระพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญ และนางสงกรานต์ จากสะพานเนาวรัตน์ถึงวัดพระสิงห์

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เป็นขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด – ไม้ค้ำสะหลี จากสะพานเหล็กถึงวัดบนถนนท่าแพ

วัน ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ขบวนแห่เครื่องสักการะรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงจวนผู้ว่าฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม More information
เทศบาลนคร เชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๕ ๙๐๐๐

สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๑ (เชียงใหม่) More information
โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗

ข้อมูลจาก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- Advertisement -
Previous articleขุนแผนวัดเซิงหวาย ไม่ใช่พระ
Next articleร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค