งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558

ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้ายอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558 และงานกาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 18-27 ธันวาคม 2558

Advertisement
งานยอยศยิ่งฟ้ายอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558
งานยอยศยิ่งฟ้ายอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558

จังหวัดได้กำหนดการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-27 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา(บึงพระราม) เพื่อเฉลิมฉลองที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2558 ได้แบ่งโซนการจัดงานดังนี้
1. โซน A เปิดประตูสู่อยุธยา แสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา การให้ความรู้เกี่ยวกับอยุธยา เป็นจุดประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมทั้งสักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นศิริมงคล มีร้านค้ากาชาด การแสดงเวทีกลางได้แก่ การแสดงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

2. โซน B ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประกอบด้วยกิจกรรม ลานวัฒนธรรม โดยเป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนอยุธยา มีการจัดนิทรรศการรูปเก่าเล่าตำนาน การสาธิตทำอาหารโบราณ

3. โซน C ผ่านเวลาอาหารสราญรมย์ ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมถนนกินเส้น จำหน่ายอาหารประเภทเส้น และอื่น ๆ รวมทั้งตลาดน้ำ ตลาดย้อนยุคใช้เบี้ยในการเลือกซื้ออาหาร ชมการแสดงละครนอก ซึ่งในแต่ละวันจะมีการแสดงเรื่องไม่ซ้ำกัน และชมการแสดงแสงเสียง ในชุด “ยอยศอโยธยา สถิตฟ้าก้องปฐมพี”

4. โซน D รื่นรมย์นวัตกรรมล้ำสมัย เป็นการแสดงนวัตกรรมของส่วนราชการ ผลงานของส่วนราชการ และผู้สนับสนุนการจัดงาน การแสดงสินค้าอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากกิจกรรมภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในเดือนธันวาคม 2558 ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 กิจกรรม
1. ยูนิค รันนิ่ง อยุธยามาราธอน 2015 ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 สัมผัสเอกลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยา ราชธานีแห่งอาณาจักรไทย กับการวิ่งเพื่อมรดกโลกครั้งสำคัญ ที่จะนำท่านวิ่งสู่เส้นทางสายวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้านคู่เมืองอันงดงามของ จ.พระนครศรีอยุธยา ไปพร้อมๆ กับกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย

2. เครื่องทองอยุธยา มรดกโลก มรดกของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2558- 5 ธันวาคม 2559 โดยนำโบราณวัตถุเครื่องทองที่พบในกรุงพระปรางค์วัดราชบูรณะซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559

รายละเอียดวันเวลาการแสดงแสงสีเสียง http://www.ayutthaya.go.th/awh2558/

- Advertisement -
Previous articleวิธีค้นหาภาพจาก Google
Next article10 อันดับสมาร์ทโฟนคนซื้อเยอะที่สุดในโลก..?