งานประเพณีออกพรรษา 2553 ที่เชียงคาน

“ลอย ผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี 2553 วันที่ 18-24 ตุลาคม 2553

ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน งานออกพรรษาอำเภอเชียงคาน เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากพระวินัยของพระสงฆ์ และผสมผสานกับความเชื่อตามฮีต สิบสอง  คลองสิบสี่ งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานมีจุดเด่นที่มีผาสาดลอยเคราะห์ ถือเป็นการเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ทำจากหยวกกล้วย ลักษณะคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมายาวนาน และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งนักท่องเที่ยวน่าจะถือว่าเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้มาร่วมวิถีวัฒนธรรม โบราณที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน

กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การไหลเรือไฟ  การลอยผาสาด การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเชียงคาน โทร.0-4282-1597  เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร.0-4282-1914  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย    โทร. 0-4281-2812, 0-4281-1405    email:tatloei@tat.or.th

ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย