งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ในการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดให้มีการออกร้านของส่วนราชการ  เพื่อหารายได้ช่วย เหลือผู้ประสบภัย และใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานในรอบปี การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงมหรสพและการละเล่นต่างๆ ตลอดงาน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ การจัดประกวด นางสาวอุบลราชธานี ปี 2554

การแสดง

29 ธ.ค.53
เสียงอีสาน
นกน้อยอุไรพร

30 ธ.ค.53
พี สะเดิด

31 ธ.ค.53
ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

1 ม.ค.54
เรสโทรสเปค

2 ม.ค.54
วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์

3 ม.ค.54
ลาบานูน

4 ม.ค.54
น้องเบ๊นซ์+โปงลางสะออน

5 ม.ค.54
ระเบียบ วาทะศิลป์

6 ม.ค.54
เสก โลโซ

7 ม.ค.54
ไหมไทย ใจตะวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://guideubon.com/news/view.php?t=72&s_id=11&d_id=11

One thought on “งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554”

Comments are closed.