หนังสือผญาสอนศีลธรรม โดย จ.เขมจิตต์

หนังสือผญาสอนศีลธรรม เรื่อง “ส่วงเมา เซาประมาท” โดย จ.เขมจิตต์

หนังสือผญาสอนศีลธรรม ในรูปแบบผญาอีสาน ซึ่งท่าน จ.เขมจิตต์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน สำหรับแจกจ่ายตามสถานีวิทยุ ห้องสมุดวัด โรงเรียน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ท่านพระอาจารย์ ได้จัดทำซีดีมีเสียงบรรยายประกอบด้วย และท่านที่สนใจอยากก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ หนังสือผญาสอนศีลธรรม เรื่อง “ส่วงเมา เซาประมาท”

ตัวอย่างหนังสือผญาสอนศีลธรรม เรื่อง “ส่วงเมา เซาประมาท”

หนังสือผญาสอนศีลธรรม เรื่อง "ส่วงเมา เซาประมาท"