งานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี-2554


ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554