หนังสือผญาสอนศีลธรรม โดย จ.เขมจิตต์


หนังสือผญาสอนศีลธรรม เรื่อง “ส่วงเมา เซาประมาท” โดย จ.เขมจิตต์

หนังสือผญาสอนศีลธรรม ในรูปแบบผญาอีสาน ซึ่งท่าน จ.เขมจิตต์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน สำหรับแจกจ่ายตามสถานีวิทยุ ห้องสมุดวัด โรงเรียน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ท่านพระอาจารย์ ได้จัดทำซีดีมีเสียงบรรยายประกอบด้วย และท่านที่สนใจอยากก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ หนังสือผญาสอนศีลธรรม เรื่อง “ส่วงเมา เซาประมาท”

ตัวอย่างหนังสือผญาสอนศีลธรรม เรื่อง “ส่วงเมา เซาประมาท”