รวมคำสอยอีสานจาก บ้านมหา

รวมคำสอย สนุกสนาน ซึ่งเป็นการแสดงวาทะของชาวอีสานใช้พูดเกี้ยวสาว หรืแหยอกล้อกัน

 1. สอย สอย หลงหม่อง
 2. สอย ลามก บ่คับ อิอิ
 3. สอย หาฝน
 4. สอยอยากกินนำนำผุสาวบ้านมหา
 5. สอยอีกแนะ
 6. สอยแว่นขยาย
 7. ให้สอยนำแนะ
 8. น้องใหม่ ลองสอยครับ
 9. สอยเป็นตาซัง
 10. สาวบ้านมหา
 11. สอยนำแน่ลองสอย
 12. สอย สอย พี่น้องฟังสอย
 13. สอยไปทัวทีบ ทัวแดน
 14. สอยคัก สอยแน
 15. สอย วิชาคณิต
 16. สอยมั่ว ๆ
 17. สอยสาวส่ำน้อยนั่นขี้
 18. บ่าวเซียงน้อยอยากสอย
 19. สอยๆแหน่จังนอย
 20. วรรณกรรมคำสอย
 21. สอย สอย