งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๙

งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

    ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเทศกาลลอยกระทงของชาวไทย ที่ได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย ที่ต่างหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมงานแสดงแสงสีเสียง ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับเมืองประวัติศาสตร์  นับว่าเป็นไฮไลท์ของชาวจังหวัดสุโขทัย ที่ทำให้เศรษฐกิจคึกคัก และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุโขทัย

กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
**************

_________________________________________

หมายเหตุ กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสำรองบัตรชมการแสดงแสง เสียง ได้ที่ :1).สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร 055614304 และ 055611619    2).บริษัท สุโขทัย ทราเวิล เซอร์วิส  โทรศัพท์ 055-613075-6

ข้อมูลจาก http://www.sukhothai.go.th/sukhothai/images/PDF/Post/Schedule_loykratong.pdf