งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2556

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2556

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556 มีชื่องานว่า “สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี”

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556 ย้อนตำนาน 112 ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี สัมผัส 25 วิถีชาวอุบล วันที่ 22 กรกฎาคม วิจิตรอลังการ งามล้ำเทียนพรรษา ชมการประกวดต้นเทียนทั้ง 3 ประเภท และวันที่ 23 กรกฎาคม พิธีเปิด ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา และการแสดงแห่เทียน ภาคกลางคืน ประกอบแสง-เสียง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.guideubon.com/candlefestival2013.php