เย็นชุ่มฉ่ำ มหาสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว


เย็นชุ่มฉ่ำ มหาสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว

ชมเทศกาลดอกคูนเสียงแคน…สุดอลังการ

สุดยอดสงกรานต์อีสาน คงต้องยกให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว และเทศกาลดอกคูนเสียงแคน ของ จ.ขอน แก่น ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ ของเมืองขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 โดยได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นบริเวณริมบึงแก่นนคร เป็นบึงคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองขอนแก่น

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนคร ขอนแก่น อธิบายว่า การที่ทางเทศบาลนครขอนแก่น กำหนดจัดงานนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยเหตุผลเพราะเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ดอกคูนบานสะพรั่งสวยงาม ประชาชนส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประชาชนที่ไปทำงานต่างถิ่นจะเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของตน พร้อมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และสนุกสนานรื่นเริงกับ งานประเพณี

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เล่าอีกว่า เมืองขอนแก่น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแดนหมอแคน เพราะแคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของคนอีสาน ที่มีเสียงไพเราะมาก ควรแก่การอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป อีก   ทั้งเมืองขอนแก่น มีดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกคูน จำนวนกว่า 4,000 ต้น บนเนื้อที่ 27 ไร่ แย้มบานสะพรั่ง สดใส สวยงามทั่วทั้งจังหวัด ในเวลานี้จึงได้ตั้งชื่อว่า “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน” Continue reading “เย็นชุ่มฉ่ำ มหาสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว”