งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556

ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจําปี 2556

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยการแสดงแสง-เสียง การจัดบรรยากาศย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยการออกร้านภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ” การประกวดธิดากรุงเก่า การจัดแสดงผลงานส่วนราชการและการออกร้านกาชาดฯ

กำหนดการแสดงแสง-เสียง ชุด”ยอยศยิ่งฟ้า ศรีอยุธยามรดกโลก” ณ วัดมหาธาตุ

ค่าบัตรชมการแสดงแสง-เสียง ราคาเข้าชม 200 บาท และ 500 บาท

– วันศุกร์ที่ 13 , วันจันทร์ที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
กำหนด การแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 19.30 น. – 20.30 น.
– วันเสาร์ที่ 14 , วันอาทิตย์ที่ 15 , วันศุกร์ที่ 20 , วันเสาร์ที่ 21 , วันอาทิตย์ที่ 22
กำหนด การแสดงวันละ 2 รอบ (รอบที่1 เวลา 19.00 น. – 20.00 น.) (รอบที่2 20.30 น. – 21.30 น.)

กิจกรรมเวทีกลาง
– วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 – เวลา 18.30 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
– วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 – เวลา 18.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนระดับประถม
– วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 – เวลา 18.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนระดับมัธยม
– วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 18.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียน/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
– วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 18.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประชาชนทั่วไป
– วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 – เวลา 18.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และองค์กรปกครองส่วนถิ่น
– วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 – เวลา 18.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศนักเรียนทุกระดับและประชาชนทั่วไป
– วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 – เวลา 18.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และองค์กรปกครองส่วนถิ่น
– วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 18.30 น. เวทีธิดากรุงเก่า “อยุธยาส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าขาวม้าไทย” ครั้งที่ 3
– วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม 2556 – เวลา 18.30 น. การแสดงรำวงย้อนยุค – เวลา 22.00 น. การออกสลากกาชาดกุศล

สอบถามรายละเดียดและจองบัตรได้ที่

– ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035 – 336 563 และ 035 – 335 244
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พระนคศรีอยุธยา โทร. 035 – 246 076
– ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 02 – 262 3456

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต