Category Archives: เที่ยวอีสาน

ท่องเที่ยว 19 จังหวัด provinces of isan กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554


จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ในการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดให้มีการออกร้านของส่วนราชการ  เพื่อหารายได้ช่วย เหลือผู้ประสบภัย และใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานในรอบปี การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงมหรสพและการละเล่นต่างๆ ตลอดงาน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ การจัดประกวด นางสาวอุบลราชธานี ปี 2554

Continue reading งานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554