การปลูกต้นตะกู

การปลูกต้นตะกู ตะกู เป็นไม้ที่ทางกรมป่าไม้จัดอยู่ในประเภท ” ไม้โตเร็วมาก “

.เมื่อบ้านเฮดภาระกิจยุบ้านช่วงเข้าพรรษา ได้หยุดงานหลายมื้อนำ (ใกล้ๆสิ้นเดือนพุ้นหละจั่งสิกลับไปเฮดเวียก อิอิ ) ไก่น้อยลงทุนลื้อสวนมะม่วง ออกคึ่งนึง ว่าสิลงต้นตะกู ได้ยินตะเพิ่นว่า สิเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตว่าส่าน …ปลูกไปทั้งหมดกะ 2100 ต้น เนื้อที่ปลูกประมาณ 6 ไร่ ขนาดปลูก2*2 เมตร ตามทฤษฏีการเกษตรเพิ่นเปะเลยค่ะ เพิ่นว่าปลูก 5 ปี กะสิขายได้ต้นละ 3000-5000 พันบาทพะน๊า (คนเฮาบัดสิรวยกะบ่ยากเนาะ อิ อิ ) ลงทุนไปทั้งเมิดกะเกือบคึ่งแสนหละพี่น้องเอ้ย ..ฮ่าๆ เป็นกำลังใจให้แน่เด้อคร๊า เทื่อขายบ่ได้กะสิเอาไว้ปลูกเรือนหอดอก เพิ่นว่าไม้งามกว่าไม้สักพะน๊า

การปลูกต้นตะกู
การปลูกต้นตะกู

การปลูกต้นตะกู ตะกู เป็นไม้ที่ทางกรมป่าไม้จัดอยู่ในประเภท ” ไม้โตเร็วมาก “ และสามารถเติบโตได้ดีในหลายสภาพดินฟ้าอากาศ ตะกูที่พบอยู่ในธรรมชาติจึงพบอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และอีสานอย่างไรก็ตามแม้จะพบไม้ตะกูกระจายในหลายพื้นที่ แต่ก็พบว่ามีจำนวนความหนาแน่นน้อยมากเนื่องจากตะกูขยายพันธุ์เองได้ยากใน ธรรมชาติ ตะกูสามารถปลูกได้ในสภาพดินที่ค่อนข้างแล้ง หรือแม้แต่ในสภาวะน้ำท่วมขังตะกูก็ยังสามารถอยู่รอดได้

กรณีศึกษานี้เป็นแปลงปลูกตะกูในภาคเหนือที่มีน้ำท่วมขังนาน 3 เดือน ตะกูก็ยังอยู่รอดได้และสามารถเจริญเติบโตได้อีกครั้งหลังน้ำลด แต่ในไม้บางชนิดที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันต้นจะเฉาและตายในที่สุด อย่างไรก็ตาม ตะกูจะเจริญเติบโตได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม และมีการดูแลอย่างดี นั่นหมายถึงไม้ที่ได้จะได้ไม้คุณภาพ ในปริมาณที่สูงด้วย ตะกูจะเจริญเติบโตได้ดี ต้องมีระยะการปลูกที่ไม่ชิดแน่นจนเกินไป

ระยะที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ แต่โดยทั่วไปจะปลูกระยะที่ 4 x 4 เมตร 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 100 ต้น ระยะตัดฟันอยู่ที่ 5 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับผลตอบแทน ตามขนาดและระยะเวลาที่ตัดโค่นไม้ และเมื่อทำการปลูกในปริมาณที่มากขึ้น รายได้ก็จะทวีคูณเป็นหลักประกันในชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกได้อย่างดี และเมื่อถึงระยะตัดฟันแล้วหากเกษตรกรยังไม่ทำการขายไม้ เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้ก็จะโตขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม้แปรรูป ที่ได้จะเป็นไม้หน้าใหญ่ขึ้น มูลค่าก็สูงขึ้นตามขนาด ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งทวีมูลค่า การปลูกไม้โตเร็วในประเทศไทย

ข้อมูลจาก http://www.tagutree.com/catalog.php?category=5