รวมคาถาอีสาน มนต์

รวมคาถาอีสาน มนต์

 1. การบูชาขอพรพระฤษี
 2. พระคาถาปรัชญญาปรมิตตาหฤทัยสูตร
 3. พระคาถาป้องกันภัยทั้ง10 ทิศ
 4. เปิดเผย(สุดยอดคาถา)ครั้งแรกในรอบ 50 กว่าปี
 5. บทพระคาถาเจ้าคุณนรรัตน์ฯ (ทุกอย่างสำเร็จตามปรารถนา)
 6. บทแผ่ส่วนกุศล
 7. มนต์ อาคม เขมร
 8. ..ซ่อยน้องหลินไขปริศนา”ดวงไฟประหลาด” แหน่ค่ะ..
 9. อ้อ
 10. คาถาเรียนเก่ง
 11. พุทธคุณ พาหุง มหากา
 12. คาถาเมตตามหานิยม (สมเด็จพุฒาจารย์โต)
 13. คาถาวาจาสิทธิ์
 14. คาถาเดินทางปลอดภัย
 15. บทคาถาอิติปิโสหูช้าง
 16. คาถาอ้อมหานิยม(อ้อเว้า)
 17. คาถาเศรษฐีนวโกฏิ
 18. พระคาถาชินปโร
 19. คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
 20. คาถา เพื่อการเดินทาง ปลอดภัย ไร้ภยันตรายทั้งปวง
 21. คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
 22. คาถาทำน้ำมนต์มหานิยม
 23. คาถาคัดเลือด
 24. คาถาสวดเมื่อ จุด ดับ เทียนชัย
 25. คาถาขอฝน
 26. คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
 27. คาถามงคลจักรวาฬใหญ่
 28. คาถาเทวะตาอุยโยชะนะ
 29. คาถาโพธิบาท
 30. คาถาหว่านทราย

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : เวทมนตร์,คาถาอีสาน