การละเล่นของภาคอีสาน

รวมความรู้เกี่ยวกับการละเล่นของภาคอีสาน ซึ่งวัยรุ่นสมันนี้ยังไม่รู้จัก
และกำลังจะเลื่อนหายไปจากวิธีชีวิตของภาคอีสาน…เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของชาวอีสานเว็บบ้านมหาจึงได้รวบรวมการละเล่นมาไว้ทีนี่

การละเล่นของภาคอีสาน
การละเล่นของภาคอีสาน
 1. มาเด้อปล่อยโคมลมกับบ่าวเมืองแปะ
 2. การเล่นตี่จับ
 3. “กระจ้ำ”
 4. การเล่น”ข่วง”
 5. เล่นตากเต้น
 6. การเล่นสะบ้าของชาวมอญพระประแดง
 7. นำเสนอการเล่นหมูป่า
 8. นำเสนอการเล่นเจิดยาง
 9. นำเสนอการเล่นไม้คิด
 10. เล่นต่อไก่
 11. ไผเหงา มาเล่นความทวยกันเร็ว
 12. มาเด้อมาเล่นเฮือนน้อย….นำกัน
 13. เสือข้ามห้วย
 14. โอ่นโลน…ซา
 15. บักจิกเส้น
 16. ลิงกินใบไม้
 17. ยิงลูกแก้ว
 18. ม้าหลังโปก
 19. ตากี๊โหลก
 20. …เป่ายาง…
 21. จ่ำหมู่หมี่
 22. ตบโบก
 23. ดีดในบักขาม
 24. หมุนช้อน
 25. ขี่ม้าก้านกล้วย
 26. ขี่ขาโถกเถก
 27. เล่นบักลี่