อีสานอัพเดท นิทานก้อม


  1. “ป๋องกับแป๋ง” นิทานกล่อมลูกประจำตัวข้าวต้มมัด
  2. มหาดเล็ก ความคิดดี
  3. 3โจร จอมวางแผน
  4. ตำนาน ขนมครก
  5. ผาแดง-นางไอ่ ฉบับตำนาน+นวนิยาย
  6. ผาแดง-นางไอ่ ฉบับอิงประวัติศาสตร์ เรื่องจริง
  7. นิทานพื้นบ้านอีสาน..เรื่อง ความยุติธรรม
  8. นิทานพื้นบ้านอีสาน..หลวงพ่อมะเขือและหลวงพ่อไม้ไผ่
  9. โคนันทวิศาล
  10. ผีไฮ ผีนา ผีตาแฮก
  11. จากใจและความจริง
  12. ผีก่องก่อย (ผีกองกอย)
  13. ++ตำหนักนางสนม+++
  14. นิทานก่อนนอน ดาวลูกไก่
  15. นิทานพื้นบ้านอิสานแท้เรื่องหูดสามเปา
  16. นิทานพื้นบ้านอิสานเรื่องปลาบู่ทอง
  17. +นิทานเรื่อง : ท้าวหงษ์หิน+
  18. “+ศึกกลางหมู่บ้าน+”
  19. “+ขี้เหล้าเล่นหม้อ”+
  20. อุทัยเทวี
  21. นางปากเป็น