ผญาหยอกสาว โดย อ.ศรีสะท้าน

….โอนอ..นางเอ๊ย..บ่อมักอ้าย ซังหลายอย่าฟ้าวว่าเด้อ บาดฮ่าเป็นแม่ฮ้างน้อย ยังสิเว้าพี่ทิดศรี…ขา
โอเด๋..อ้ายนี่แข่นอั้งปั้ง เสมอดังหัวกลอย…ตั้งแต่คอยหัวมัน.กะบ่อมีเสียมซ้วน …ว่าอยากซวนโตเจ้ามาเอาไปหมกแหน่ พอได้แผ่พี่น้อง ลุงป้าแจกปัน นั้นแหลว……
โอนอ…นางเอ๊ย คันแม่นคึดฮอดอ้าย อยากสิจ่ายทางผญา ให้พะอวนแวมา นั่งเฮือนมหาพี้ เพิ่นใจดีอยู่ตั้วน้องคันเฮาสองหมั่นแน่ หาบทกลอนโจทย์แก้ มาสู่ใส่กัน เบิ่งดู๋………..