หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย

“หลวงพ่อพระใส” พลังศรัทธาคน2ฝั่งโขง

รายงานพิเศษ

ความ เลื่อมใสและพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชนทั่วไป

http://img156.imageshack.us/img156/4579/col01080553p20253885.jpg

โดยภาพความศรัทธาจะเด่น ชัดที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เหตุเพราะชาวหนองคายอัญเชิญหลวงพ่อพระใส ลงจากพระอุโบสถ แห่รอบเมือง แล้วอัญเชิญประทับชั่วคราว ณ ศาลาพลับพลา หน้าพระอุโบสถ ตลอด 5 วัน 5 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำและขอพรหลวงพ่อพระใสอย่างใกล้ชิดเพียง ครั้งเดียวในรอบปี

ในจำนวนคลื่นมหาชนนั้น ไม่ได้มีแค่ชาวไทย แต่ยังมีชาวลาวจำนวนไม่น้อย ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อพระใส เดินทางมาร่วมงานสงกรานต์ รดน้ำขอพรหลวงพ่อพระใส มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน

มีหลายบริบทที่เป็นเหตุผลให้คนลาวศรัทธา ต่อพระพุทธรูปองค์นี้ อาจเพราะคนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และความผูกพันที่ลึกซึ้งว่า พระใส สร้างขึ้นที่ประเทศลาวก่อนจะมาอยู่ที่ประเทศไทย

จากบันทึกการสร้างพระใส ระบุว่า ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ประมาณปี พ.ศ.2093-2115 แห่งอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคนหุต ทรงมีพระราชธิดา 3 พระองค์ มีพระนามว่า สุก, เสริม และ ใส พระราชธิดาทั้ง 3 มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงขอพระราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นในคราวเดียวกัน คือ พระสุก พระเสริม และ พระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว

หลวงพ่อพระใสนั้น คราวแรกประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเวียงจันทน์ และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพย์ เป็นจอมทัพยกพลมาปราบกบฏเมืองเวียงจันทน์ แล้วอัญเชิญพระสุก พระเสริม พระใส มายังกรุงเทพฯ

แต่ขณะนำพระล่องแพข้ามแม่น้ำโขง พระสุกแหกแพจมลงแม่น้ำโขง บริเวณบ้านเวินสุก อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พระเสริม อัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ส่วนพระใส ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย จนถึงปัจจุบัน

พระโสภณวิหารการ เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ในแต่ละปีจะมีชาวลาวที่เคารพศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อพระใส มาร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส มารดสรงน้ำ และใช้โอกาสนี้อธิษฐานขอพรหลวงพ่อพระใส

ส่วนใหญ่คนลาวมักจะอธิษฐานขออานุภาพของหลวงพ่อปกปักรักษาให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ให้มีความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงาน โดยทางวัดจะใช้ช่วงเวลาสงกรานต์ประกอบพิธีแก้บน นั่นคือการให้ผู้ที่แก้บนหรือขอพรนานาประการจากองค์หลวงพ่อพระใส แล้วประสบความสำเร็จได้ตามประสงค์ ก็ให้มาแก้บนที่วัดในช่วงสงกรานต์ เรียกว่า “การแก้บน ข้ามปี”

ส่วนใหญ่คนลาวที่มากราบไหว้หลวงพ่อพระใส จะมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และคนลาวจะมาขอพรหลวงพ่อพระใสมากกว่าร้อยละ 70 จะมาในวันสุดท้ายของการจัดงานสงกรานต์ ก่อนที่ทางวัดจะอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถเช่นเดิม

นางอูด ชาวลาว กล่าวว่า ศรัทธาต่อหลวงพ่อพระใส ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศลาว นอกจากจะประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเมือง วัดอันดับหนึ่งในลาวแล้ว จะต้องมากราบไหว้ ขอพรหลวงพ่อพระใสที่นี่เป็นประจำ

พุทธคุณ ที่ทำให้ชาวลาวศรัทธาองค์หลวงพ่อพระใส ล้วนมาจากแรงอธิษฐานที่ขอไปแล้วสมหวัง และเมื่อปลายปี 2552 มีคนลาวคนหนึ่งบูชาหลวงพ่อพระใสห้อยคอ แล้วขับรถประสบอุบัติเหตุตกเขา รถพัง แต่คนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย เป็นที่โจษจันถึงพุทธคุณหลวงพ่อพระใส เพิ่มความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น

แม้แต่คนลาวที่ไปอยู่ประเทศที่สาม ก็บูชาหลวงพ่อพระใสไปกราบไหว้ด้วย และยังขอพรและแก้บน แต่เป็นการโทรศัพท์มาหาพระที่วัดโพธิ์ชัยให้ช่วยแก้บนแทนให้

บางคนอธิษฐานจิตอยู่ที่ต่างประเทศ เมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งปัจจัยมาทางไปรษณีย์ต่างประเทศ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของทางวัดตามแต่จิตศรัทธา วิธีนี้ถือเป็นที่นิยมของคนต่างแดน

นับเป็นพลังศรัทธาที่ไม่มีพรมแดนจริงๆ

ข้อมูลจาก
http://www.khaosod.co.th/images/ks.gif