ฟังเสียงพิณม่วนๆจาก อ.ทองใส ทับถนน ศิลปินแห่งชาติ

ฟังเสียงพิณม่วนๆ จาก อ.ทองใส ทับถนน ศิลปินแห่งชาติ

ทองใส ทับถนน มือพิณศิลปินแห่งชาติ

ครูทองใส ทับถนน คือ หนึ่งในจำนวนผู้มีผลงานทางด้านศิลปกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับชาติ จากผลงานทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง “การดีดพิณ” ครูทองใส ทับถนน จนเป็นที่ยอมรับ ยกย่องในระดับต่าง ๆ ดังกล่าว จึงสมควรที่จะได้มีการบันทึกประวัติชีวิตและผลงานครูทองใส ทับถนน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงความเป็นมาของชีวิตศิลปิน และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
Continue reading “ฟังเสียงพิณม่วนๆจาก อ.ทองใส ทับถนน ศิลปินแห่งชาติ”