งานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2554

งานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2554 (1-14 กรกฎาคม 2554) ภายใต้ชื่องาน “ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”

ข้อมูลเพิ่มเติม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) โทรศัพท์ 045-243770,250714
หรือ www.guideubon.com/candlefestival2011.php, www.tatubon.org และ www.amazingubon.com