Category: ศิลปะการแสดง

  • หมอลำเรื่องต่อกลอน

    หมอลำเรื่องต่อกลอน

    หมอลำ เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่าง ตามลักษณะทำนองของการลำ เช่น ลำเต้ย ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเรื่องต่อกลอน ลำเพลิน ลำซิ่ง รวมทั้ง ลำตัดในภาคกลางก็จัดได้ว่าเป็นหมอลำประเภทหนึ่ง คำว่า “หมอลำ” มาจากคำ 2 คำมารวมกัน ได้แก่ “หมอ” หมายถึง ผู้มีความชำนาญ และ “ลำ” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ ดังนั้น หมอลำ จึงหมายถึง ผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองเพลง ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/หมอลำ

  • บ้านมหาพาแลง 2556

    บ้านมหาพาแลง 2556

    งานพาแลง ประจำปี 2556 กิจกรรมภายในงานพาแลง – วันที่จัดงาน 16 ก.พ.2556 เริ่มงานเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป – สถานที่จัดงาน หอประชุมเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ – การแสดงศิลปพื้นบ้านอีสาน รำบายศรี ดนตรีอีสาน การร้องหมอลำ พิณ แคน – การสู่ขวัญ ผูกแขน ผูกเสี่ยว – พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามประสาคนไกลบ้านมาพบกัน – อาหารการกินในงาน อาหารอีสาน (บุพเฟ่ 20 กว่ารายการ) – ค่าใช้จ่าย 500 บาท ตลอดงาน พร้อมของที่ระลึก ร่วมลงทะเบียนช่องผ่านเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/baanmahaphalaeng