ไก่อบโอ่ง สูตรช่างสมาน เดชอุดมvideo

วิธีทำไก่อบโอ่ง สูตรเด็ด พร้อมแนะนำอุปกรณ์ โดย ช่างสมาน เดชอุดม

วิธีทำไก่อบโอ่ง สูตรเด็ด พร้อมแนะนำอุปกรณ์ โดย ช่างสมาน เดชอุดม https://www.youtube.com/watch?v=mZZBZradBwk วิธีทำไก่อบโอ่ง สูตรเด็ด พร้อมแนะนำอุปกรณ์ ต้องขอบคุณช่างสมานฯ ที่มานำเสนออุปกรณ์สำหรับเมนูเด็ดในค่ำคืนนี้ นั่นก็คือเมนูไก่อบโอ่ง พร้อมทั้งบอกวิธีการทำ และสาธิตการใช้งาน ในส่วนการเจาะรูระบายอากาศโอ่งมังกร ก็ใช้ใบตัดกระเบื้อง ใช้นำหยด ขนาดของช่องกว้าง 2 นิ้ว ยาว...
video

ฟ้อนรำ ประเพณีบุญบั้งไฟ

ฟ้อนรำ ประเพณีบุญบั้งไฟ https://www.youtube.com/watch?v=8GXnlDG7oYg เก็บภาพบรรยากาศการฟ้อนรำ หรือ ฟ้อนแห่บั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ ที่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ นับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชุมชนฯ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานไว้ ให้ลูกหลานได้มีส่วนร่วม และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป ประเพณีบุญบั้งไฟ ก็นับเป็นบุญประจำปีเก่าแก่ของภาคอีสานมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นการกราบไหว้บูชาขอฟ้าขอฝน จากเทพดา ตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นู่รุ่น ทั้งแฝงไปคติ และการละเล่นสนุกสนานเฮฮา ก่อนที่จะเข้าหน้าฝน ฤดูหว่านกล้า ปักดำ...

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตสิบสองมาจากคำ 2 คำ คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคำว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต สิบสองในหนึ่งปี คองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป...