การปลูกผักในกระถาง และการเลือกผักที่จะปลูก

การปลูกผักในกระถาง และการเลือกผักที่จะปลูก ข้อดีในการปลูกผักในกระถางมีดังนี้ ประหยัดพื้นที่ในการปลูก สามารถ เคลื่อนย้าย จัดวาง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผักได้ สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อม หรือจัดเป็นสวนประดับได้ ขั้นตอนการปลูกผักในกระถางการเตรียมอุปกรณ์ สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง, กระถาง, ยางรถยนต์, ถังน้ำ...

ปลาช่อนอบปี๊บ (สูตรช่างสมาน)

เมนู ปลาอบปี๊บ (สูตรช่างสมาน) https://youtu.be/V4bQYT9jUds เครื่องปรุง - เกลือ / รสดี - กระเทียม - ตะไคร้ วิธีทำ - ตำกระเทียมพริกไทย ขนรวมกับรสดี ทาและยัดใส่ในท้องปลาช่อน ทาเกลือรอบตัวปลาไม่ขอดเกล็ด - ยัดท้องด้วยใบตะไคร้ เสียบด้วยไม้แหลมปักพื้น รองด้วยใบตองกล้วย - ครอบด้วยปี๊บ อุดด้วยดินเหนียว - ฟางข้าว เติมสองรอบ คำนวณตามปริมาณตัวปลา และขนาดเล็กใหญ่ ---------------------------------------------------------------- จะใช้ปลาช่อน หรือปลานิลก็ได้ตามสะดวก... -----------------------------------------------------------------

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตสิบสองมาจากคำ 2 คำ คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคำว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต สิบสองในหนึ่งปี คองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป...