PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : ภาษาอีสาน-Isan-language
หน้า : [1] 2 3

 1. ภาษาอีสานกระทู้แรกเสนอคำว่า HOME
 2. ม่วนกุบ
 3. ถั่วทีบถั่วแดน
 4. มึนตึบ
 5. เสี่ยงตาน้อย
 6. ริโตนชาด
 7. นิงกะแหน่ง
 8. หนักกะเดียม
 9. กะเหลิ่ง
 10. ปลาบ้อน
 11. แล่นหัน
 12. หลูบหลีลู
 13. จอบหลอย
 14. จ่ม
 15. กิ่วลองงอง
 16. ผู้ลังคน
 17. ตกพูด - ปันพูด - แบ่งพูด
 18. จ่างป่าง
 19. แจ่งแป่ง
 20. จิ่งปิ่ง
 21. โจ่งโป่ง
 22. ขวย
 23. คำว่า "บัก" หมายถึง
 24. อู๋แอ่งน้ำ
 25. ขอเสนอคำว่า ซวดลวด
 26. ขอเสนอคำว่า หลูโตน หรือ เหลือโตน
 27. ขอเสนอคำว่า สิ่งตาน้อย
 28. ขอเสนอคำว่า ซูนคิง
 29. ขอเสนอคำว่า HUM
 30. ภาษาอีสานวันละคำ ขอเสนอคำว่า " งึด "
 31. ขอเสนอคำว่า ส่ง
 32. ขอเสนอคำว่า ฟ่าว
 33. ขอเสนอคำว่า ดัง
 34. ผาษาอีสานวันละคำเสนอ "สุย"
 35. ขอเสนอคำว่า ไหง่ง่อง
 36. ขอเสนอคำว่า ขี้สีก
 37. วันนี้เสนอคำว่า"งัน "
 38. วันนี้เสนอคำว่า"ลิเลี่ยลึด"
 39. ขอเสนอคำว่า เถื่อ
 40. วันนี้เสนอคำว่า"อีหล่า อีคำ"
 41. วันนี้เสนอคำว่า"เดิ่น"
 42. ขอเสนอคำว่า ส่า
 43. ขอเสนอคำว่า ซอดแจ้ง
 44. ภาษาอีสานวันละคำเสนอ "ขี้ไข่ขาง"
 45. ภาษาอีสานมื่อนี้ ขอเสนอคำว่า เถก
 46. ขอเสนอ อีสานภาษาเพลง โดย บ่าวเต็งคนโก้ 1
 47. ขอเสนอ อีสานภาษาเพลง โดย บ่าวเต็งคนโก้ 2
 48. ขอเสนอ อีสานภาษาเพลง โดย บ่าวเต็งคนโก้ 3
 49. ขอเสนอ อีสานภาษาเพลง โดย บ่าวเต็งคนโก้ 4
 50. ขอเสนอคำว่า จอบ
 51. ขอเสนอคำว่า เฮือน
 52. ขอเสนอคำว่า ถิ่ม
 53. ขอเสนอคำว่า พู้น
 54. ภาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า "เออะหรือเอ้ะ"
 55. ขอเสนอคำว่า ฮ่วย
 56. ภาษาอีสานวันละคำเสนอ "ส่าง"
 57. ขอเสนอคำว่า หยาม
 58. ขอเสนอคำว่า ต้อน
 59. ขอเสนอคำว่า แหญง
 60. ขอเสนอ อีสานภาษาเพลง โดย บ่าวเต็งคนโก้ 5
 61. ภาษาพื้นถิ่นอิสาน
 62. ภาษาอีสานวันละคำเสนอ "หน่ำ และ ทื้น"
 63. ภาษาอีสานวันละคำเสนอ "โพน"
 64. ขอเสนอคำว่า กินโป่ม
 65. ภาษาอีสานวันละคำเสนอ "โสเหล่"
 66. ภาษาอีสานวันนี้เสนอคำว่า "ซอมเบิ่ง"
 67. ขอเสนอคำว่า เคียว
 68. เสนอคำว่า"สายแนน นาแก่น"
 69. ภาษา ขำขำ รูปและลูบ
 70. เฮ็ด..โจ้โก้..
 71. ภาษาอิสานคําว่า"เอาพ้ามาฮี่"
 72. ภาษาอีสานมื้อนี้เสนอ "หมากอะโหล"
 73. ภาษาอีสานมื้อนี้ เสนอ "กะลอ"
 74. "คาบซิด"
 75. เสนอคําว่า"เอ้เล้.."เลย
 76. ภาษาอิสานคําว่า"โหม่มลึด"
 77. ภาษาอิสาน เสนอคําว่า "เต็ง"
 78. "ค้ำคูณ" ความหมายไปในทางดี
 79. ขอเสนอคำว่า "สับหัวแลง"
 80. กึ่ม ตรงกับไทยว่า เพี้ยน
 81. ภาษาอิสานเสนอคําว่า"คะลํา"
 82. มื้อนี้ขอเสนอคำว่า "ทีโหล่"
 83. ขอเสนอคำว่า "หมาน"
 84. เสนอคำว่า"ฮาลังเทือ"
 85. คำว่า "สวย"
 86. เสนอคำว่า "มิด"
 87. ภาษาอิสาน เสนอคําว่า "ม้ม"
 88. ภาษาอิสาน เสนอคําว่า "หง้าง"
 89. ภาษาอิสาน เสนอคําว่า "หงํา"
 90. ภาษาอิสาน เสนอคําว่า "แมงย่างซี้น "
 91. ภาษาอีสาน - ซิ้นขี่
 92. "หมอนกิ่ว" หรือ คำว่า กิ่ว
 93. ขอเสนอคำว่า "โสถิ่ม"
 94. คำว่า "หล่วย"
 95. นำเสนอ คำว่า "แก่"
 96. เสนอคำว่า ::ฮื้อ::
 97. เสนอคำว่า : ม้าง :
 98. คำว่า ซวดลวด
 99. มื้อนี้ขอเสนอคำว่า " กะต่า "
 100. มื้อนี้เสนอคำว่า " กะโป๋ "
 101. เสริมเรื่อง "กะโป๋"
 102. มื้อนี้ขอเสนอคำว่า " กองอ้วกยวก "
 103. คำว่า "ไถฮุด" (ดูภาพประกอบ)
 104. รวมคำศัพท์ ภาษา อีสาน สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอีสาน
 105. มื้อนี้เสนอคำว่า "แข่นอั้นตั้น"
 106. ภาษาอิสานเสนอคําว่า"แหลวแอ้แล่"
 107. นำเสนอ คำว่า "ต่ง"
 108. นำเสนอ คำว่า "ตี่"
 109. นำเสนอ คำว่า "น้ำแก่ง"
 110. จอนฟอนเสนอคำว่า"ขี่กะตืก"
 111. เสนอคำว่า"ขิว"
 112. เสนอคำว่า........โป...
 113. เสนอ..................คำว่า "ตาบ"
 114. ฉะเหนอคำว่า...หมุ่น มี สี ไพ
 115. ฉะเหนอคำว่า..........ปิ้นบื๊บ!
 116. ....................เอา....ไป.....โผด..............
 117. มื้อนี้เสนอคำว่า " เมี้ยน"
 118. คำว่า ออนซอน กับคำว่า สะออน
 119. แยว แยวแหย่น
 120. ขี้ หลัง เหงื่อ
 121. อยากฮู้
 122. อยากเว้าลาวนำเด้
 123. เสนอ ...คำว่า จบเจือ
 124. ขอเสนอคำว่า "ระเบอ"
 125. เสนอคำว่า ส่มอ่วยห่วย
 126. มื้อนี้เสนอคำว่า " แอะแหยะ กับ อะหยะ "
 127. อยากรู้คำว่า...หมุดหมัด...ครับ
 128. อูดหลูด...........
 129. ฉะเหนอ...คำว่า พูอ่องล่อง
 130. กระโป๋ปาก
 131. ขอเสนอคำว่า ตะลูด
 132. ...ขอเสนอคำว่า.........."ข่อยฮักเจ้า".......
 133. (((((((((((((((((((((((ซอมเบิ่ง)))))))))))))))))))))))))))
 134. ภาษาอิสานวันนี้เสนอคำว่า ลู่มป่อง
 135. วันนี้เสนอคำว่า หยู่
 136. วันนี้เสนอคำว่า กองขี้ฝอย
 137. มื้อนี้เสนอคำว่า " กะโหล่ง"
 138. Dictionary E- Sarn => Thai Glang Language เวอร์ชั่น สายฟ้า
 139. เสนอคำว่า เหมบ
 140. นำมาฝาก...คำว่าส่องกระจก (แหงงแวน)
 141. .........กะด้อ..กะเดี้ย....!!!
 142. ลำเต้ย
 143. วันนี้ เสนอคําว่า อือยึ
 144. เสนอคำว่า................3ปีบ่อเหี่ยว
 145. อิสาน...คำต่อไป เงิง เปิ่ง เซิ่ง
 146. เสาเส
 147. แม่เป้ง
 148. เสนอคำว่า................ฟ้าวๆฝั่งๆ
 149. เสนอคำว่า................ทิศใหญ่ๆมี4ทิศ
 150. คำว่า "ก่น"
 151. คำว่า "ดังปึ่ง"
 152. คำว่า "สมพื้น"
 153. .......สะอุก...สะอุย....!!!
 154. เสนอคำว่า................หลู โตน ซาด
 155. .....อีกจักคำก่อน....ก่อนสิกลับไป....ฟาด.......
 156. นำเสนอ คำว่า "เดิ่ง"
 157. ......ดึงเรดติ้งบอดภาษาอีสาน...ด้วยคำว่า....จำ........
 158. มื้อนี้ เสนอวา สิเต๊อะ
 159. คำที่หนักแน่นที่สุด ในภาษาบ้านเฮา "เอ้อ"
 160. เสนอคำว่า "โหยด"
 161. นำเสนอ คำว่า "ซุ"
 162. ขอเสนอคำหว่า ** ดึก **
 163. มื้อนี้คือเงียบกันแท้.......มาสิพาไป...สวด...
 164. ......คือดีดี อีกจักคำก่อนน๊า....หลื่ง
 165. ขอเสนอคำว่า " ข้าวดอ" ( คนไทยภาคกลางเผิ่
 166. เสนอคำว่า "ยู้"
 167. มามื่อนี่เสนอคำว่า พอเยาๆ
 168. อีกคำ หนึ่ง.... ปัว......
 169. คำต่อไป......งอย.......
 170. ............ส่อน............
 171. ทิดหำน้อยขอเสนอคำวา "ขาโถ้ย หรือ ขาโต้ย"
 172. มื่อนี่เสนอคำว่า.........ซุก...........
 173. สงสัยคำ ช่วยตอบด้วย
 174. เสนอ *กินในดอก* โปรดฟังอีกจักเถื่อ*กินในดอก*ชั่นดอกว้า
 175. เสนออีกจักเถื่อ ปึ้ง กะละแม่น
 176. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ * ตาบซ่วง *
 177. ***** บ่หัวซา *****
 178. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ * หยุ๋ม *
 179. ขอเสนอคำว่า "ต่ำหูก" หรือทอผ้า
 180. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ * อ้ามต้าม * พะนะ
 181. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ ** บ่ายเข่า **
 182. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ * หงายเงิบ *
 183. มาเด้อพี่น้องสิพาไปเบิ่ง....ไง้..กบ
 184. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ * หย่องบ่าง *
 185. ขอเสนอคำว่า โค่โม่
 186. คำว่า ถักทิทึม แปลว่าจั๋งได๋น้อ
 187. มายืน....พื้งวื้ง...หยังอยู่นี้
 188. อยากบอกว่า กุ๊ก กิ่ง เหน่า
 189. ขอเสนอคำว่า คึดฮอดเจ้า นอนบ่อิ่มเต็มตา ผวานำแต่ควมฮัก จ่อยเหลืองจนเป็นไข่
 190. ขอเสนอคำว่า อยากต้อย อยากซูน
 191. ขอเสนอคำว่า สิ๊แตก หรือ สะแตก
 192. ขอเสนอ คำว่า ตอนเงา
 193. ภาษาเขียน(หนังสือ) คนอีสาน...วิทยาทานจากทิดคำศรี
 194. เสนคำว่า น้อยด้องแด้ง
 195. ความแตกต่าง ของภาษาไทยและภาษาลาว อธิบายเป็น MV
 196. ในนี้ใครเขียนภาษาไทน้อยหรือภาษาลาวเป็นบ้าง อยากขอเป็นลูกศิษย์
 197. ขอเสนอคำที่อยู่กับเฮา มาตะมื่อเกิด "คีง"
 198. เสนอคำที่เฮาอาจสิลืมไปแล้ว "กะต้อ"
 199. ควมหมายของคำว่าเอียบ
 200. มาฮู้จักคำว่า..เอ๋า...
 201. วันนี้เสนอคำว่า "หนอู้ หนหวย"
 202. # บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ.. หย่ม.. #
 203. # บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ.. สุบ..#
 204. มาฮู้จักคำว่า....อื้ดลื้ด อาดลาด........
 205. มื้อนี่เสนอคำว่า..เปิด..
 206. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ แอ่ว **
 207. shisuka (บ่าวอุบลฯ) วันนี้เสนอคำว่า "ฮ้าย"
 208. มื่อนี่พ่อคำว่า..เวียก
 209. ขอเสนอคำว่า "เขิบ"
 210. shisuka วันนี้เสนอคำว่า "อุกอั่ง"
 211. วันนี้เสนอคำว่า "เมี่ยน"(อ่านออกเสียง โท นะครับ เมี้ยน)
 212. วันนี้เสนอคำว่า..พ่อว่อ!
 213. บ่าวอุบล (shisuka) วันนี้เสนอคำว่า "จก"
 214. ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและลาว
 215. วันนี้ขอเสนอคำว่า "คุบ" นะครับ (จาก shisuka)
 216. ผีบ้า ขอเสนอคำว่า ฮัก แบบว่าใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว
 217. คำว่า "ฮัก" กับ "มัก" ต่างกันหม่องได๋ ?
 218. บ่าวเมืองยสภูมิใจเสนอ ขู๊
 219. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ แตกโคบๆ หรือ แตกซวดๆ
 220. บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ จู๊
 221. นำเสนอคำว่า เป็นก้าว
 222. บ่าวเมืองยศภุมิใจเสนอ.. ไคเติบ & ไคแหน่
 223. เสนอคำว่า "อู๋"
 224. อีสานไทยเลย...คำว่า...."เต็มหนึ่ง"
 225. นำเสนอคำว่า ...."กะหยอนหล่ะแหม "
 226. วิเคราะห์ภาษาอีสาน
 227. ภาษาอีสานเมื่อนี้ขอเสนอ
 228. เสนอคำว่า เหลิ่น
 229. ให้เว้านำแน่จักคำ.....สิเว้าว่า...สั้นจุดปุ๊ดข้อล้อแข้แล้
 230. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ ซูปีก**
 231. ภาษาอีสานข้างวงเหล้า เสนอคำว่า "จักโบกแหน่"
 232. ** บ่าวเมืองยศภมูมิใจเสนอ หง่อนต่อ **
 233. เสนอคำว่า ฟ่งด่ง
 234. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ ไข่อึ่งหลึ่ง **
 235. ภาษาอีสานมื้อนี้เสนอ "หลุยปุ๊ด"
 236. เสนอ ...จื้น
 237. ภาษาอิสานเสนอคําว่ายาน "โต่งเหล่ง"
 238. ภาษาอิสานเสนอคําว่า "ยะพะว้า"
 239. ส่อยแนครับ
 240. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ ไหลหลั่วไหลหล่วง **
 241. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ เปิ่นเวิ่น **
 242. ภาษาอีสานข้างวงเหล้า เสนอคำว่า "หูซันซองลอง"
 243. เสนอคำว่า ลิ
 244. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ ป่วง **
 245. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ แหง่ **
 246. ทำพจนานุกรมภาษาอิสานของเรากันไหมครับ
 247. เสนอคำว่า เที๊ย
 248. ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ ปัว**
 249. ขี้กะตืก
 250. "เมี่ยนมัดอัดฮี่" มันแปลว่าหยังพี่น้อง