PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : อรอุมา สิงห์สิริ-หงส์ทอง ดาวอุดร-สุภาพ ดวงเด่น
 1. สาวอีสานรอรัก - อรอุมา สิงห์ศิริ
 2. ตีกลองนำลำเพลิน - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 3. บั้มพ์ลำเพลิน - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 4. สะออนเสียงพิณ - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 5. ลำเพลินตี่ลิ้งติ่ง - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 6. รอรักจากซาอุ - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 7. หงษ์ทองคะนองลำ - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 8. บัวหลวงรอรัก - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 9. หงษ์ทองลำเพลิน - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 10. อีสาน - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 11. หงษ์ทองตามแฟน - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 12. คอยพี่ที่บ้านนา - อรอุมา สิงห์ศิริ
 13. บ่ลืมพี่ที่ยโสธร - อรอุมา สิงห์ศิริ
 14. ลำเพลินเกี้ยวบ่าว - อรอุมา สิงห์ศิริ
 15. สาวนาหาแฟน - อรอุมา สิงห์ศิริ
 16. สัญญารักที่ศาลาลอย - อรอุมา สิงห์ศิริ
 17. สาวหมอลำซ้ำรัก - อรอุมา สิงห์ศิริ
 18. สาวอีสานครวญ - อรอุมา สิงห์ศิริ
 19. อรอุมาพาเพลิน - อรอุมา สิงห์ศิริ
 20. ออนซอนเสียงซอ - อรอุมา สิงห์ศิริ
 21. เต้ยริมโขง - อรอุมา สิงห์ศิริ
 22. แม่ค้าส้มตำ - อรอุมา สิงห์ศิริ
 23. สุภาพ ดาวดวงเด่น - ลำเพลินรำวงลาว
 24. ลำกลอนหนังบักตี้อ - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 25. สุภาพ ดาวดวงเด่น - ลำยาวชมทุ่ง
 26. ลำเพลินยุคใหม่ - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 27. ลำเพลินลำซิ่ง - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 28. ลำเพลินเกี้ยวบ่าว - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 29. ลำเพลินสุภาพหาคู่ - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 30. ลำเพลินอิสานสามัคคี - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 31. สาวชาวนาครวญ - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 32. เดือนแล้งแห้งใจ - สภาพ ดาวดวงเด่น
 33. หมอลำดิสโก้ - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 34. Mv หงษ์ทองคะนองลำ
 35. วีดีโอ ตีกลองน้ำลำเพลิน - หงษ์ทอง ดาวอุดร
 36. แม่ค้าส้มตำ - อรอุมา สิงห์ศิริ
 37. (> เพลงรักจากหงษ์ทอง <)
 38. สาวบ้านนอก - สุภาพ ดาวดวงเด่น
 39. สุภาพ ดาวดวงเด่น - คิดถึงเสียงซอ
 40. เพลง ลำเพลินสลับเต้ย ศิลปิน สุภาพ ดาวดวงเด่น